Video inauguración Galería a+b

Inauguración Galería a+b from Maria Xose Diaz on Vimeo.

Inauguración en la Galería a+b
Del 9 de junio al 5 de julio
Rúa Galicia n 28. 36780 A Guarda (Pontevedra)
www.artebronce.com
Tfnos. de contacto: 672 383 900 – 629 816 432
(horario de martes a sábado de 11 a 13,30 h. e de 18 a 21 h. Sábados de 11 a 14 h.)
Música: Sweet Magnolia, by Calling Sister Midnight (http://bit.ly/LlOF3R)